GDPR

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Tesařství Luňáček s.r.o. se sídlem Zámezí 22, 507 13 p. Železnice, IČO:17543185
Provozujeme e-shop na webových stránkách www.levne-drevo-barvy-vruty.cz
Pro poskytování prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní
údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů
A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které
nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, název
firmy, IČO, e-mailová adresa, adresa bydliště nebo sídlo firmy, telefonický kontakt.
Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.
Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp.
provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší
poslední komunikace.
B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu
Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační
údaje: jméno, příjmení, adresa.
Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží.
Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky,
případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.
2
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze
zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).
Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání
zboží.
C. Newslettery (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou
adresu pro rozesílku našich novinek.
Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím
e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@ levne-drevo-barvy-vruty.cz
II. Kdo se k datům dostane?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které
se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
• provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého
628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu
v Praze, oddíl B vložka 25 395)
• společnosti podílející se na expedici zboží: Artisan s.r.o.
• společnosti podílející se na expedici plateb : Shoptet, DPD, Zásilkovna, Zaslat.cz, GLS
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.
III. Co byste dál měli vědět
V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
3
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@ levnedrevo-barvy-vruty.cz nebo zavolejte na tel. č. 604 997 887
IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní
údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných
osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých
případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu
lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Tyto podmínky jsou účinné od 28.11.2022